Rezultati popravnih kolokvijev in pisnega izpita
23.6.2010


Popravni kolokvij 1

Popravni kolokvij 2


Pisni izpitV.Š.

Naloga 1

Naloga 2

Naloga 3

Vsota

Naloga 1

Naloga 2

Naloga 3

Vsota

Sk. vsota

Naloga 1

Naloga 2

Naloga 3

Vsota

Skupna ocena

28029958


0.500

0.250

0.500

1.250

7

28030012

0.500

0.125

0.000

0.625

1.750

5

28030215

0.500

0.375

0.000

0.875

2.375

6

28030384

0.000

0.125

0.125

0.250

1.875

5

28030540


0.625

0.625

0.125

1.375

7

28030573


0.375

0.125

0.250

0.750

5

28030599


0.250

0.375

0.000

0.625

5

28030954


0.875

0.750

0.000

1.625

8

28031049

0.500

0.500

0.250

1.250

2.500

7