Vaje iz elektromagnetnega polja

Prof. Podgornik / Asist. Vilfan
Zimski semester 2012/13

Listi z nalogami:

 1. 11.10.2012
 2. 22.10.2012
 3. 23.10.2012
 4. 25.10.2012
 5. 8.11.2012
 6. 15.11.2012
 7. 22.11.2012
 8. 29.11.2012
 9. 6.12.2012
 10. 17.12.2012
 11. 18.12.2012
 12. 20.12.2012
 13. 3.1.2012
 14. 7.1.2012
 15. 10.1.2012
 16. 14.1.2012

Kolokviji, pisni izpiti:

Pri pisnem izpitu na prvem roku (preden dobite vprašanja) izberete, ali boste pisali popravni kolokvij št. 1, popravni kolokvij št. 2 ali pisni izpit. Na tistem delu (ali celotnem izpitu) potem šteje višje število točk oz. ocena.

Dovoljeni pripomočki: matematični priročniki in pripravljena zbirka enačb.

Pisni izpit iz teorije:

Dovoljeni matematični priročniki

Koristne povezave: